جمعیت هلال احمر و مراکز واکسیناسیون
4- شهرستان ورامین
مدیریت:
هلال احمر