کارتن و جعبه سازی
گلشن
مدیر: حسن زاده
کارتن سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی عباس آباد - خ دل گشا پلاک: 398