مدیر:
وحید نادی
شماره تماس:
فکس:
36425636
شماره همراه:
آدرس:
شهرک صنعتی عباس آباد، خ دلگشا، خ مولوی کوچه 8/5 پلاک: 355
شرکت دقت کامل تهران شرق
شرکت دقت کامل تهران شرق
شرکت دقت کامل تهران شرق
شرکت دقت کامل تهران شرق
شرکت دقت کامل تهران شرق
شرکت دقت کامل تهران شرق
شرکت دقت کامل تهران شرق
مفصل فولادى نىوجرسى
مفصل فولادى نىوجرسى
مفصل فولادى نىوجرسى