قالبسازی و فرز کاری
تکنیک برتر
مدیریت: یوسف کریم پور
قالب سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
پاکدشت - خاتون آباد - خ 15 متری ولیعصر پلاک: 167