دنیای فولاد - برش فولاد - خرید و فروش آهن آلات - برش کاری - خم کاری - پاکدشت - خاتون آباد - تهران
دنیای فولاد - برش فولاد - خرید و فروش آهن آلات - برش کاری - خم کاری - پاکدشت - خاتون آباد - تهران
مدیریت: محسن داوری
برش فولاد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
پاکدشت، ابتدای خاتون آباد پلاک 761