کارتن سازی محمد
کارتن سازی محمد
مدیر: عبداله گنجی
کارتن سازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
اتوبان امام رضا، پاکدشت، خاتون آباد، بعد از پمپ بنزین کوچه حسین لرنی پلاک: 5