استیم فولاد آسیا
مدیر: سعید امامی
شماره تماس: 33973164
فکس: 36615259
شماره همراه: 09128637131
شهر: تهران
آدرس: تهران ، خیابان خیام شمالی، خیابان صوراسرافیل، پاساژ کلباسی ، طبقه دوم ، پلاک 133 پاساژ کلباسی،
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
تامین کننده تجهیزات نفت، گاز ، پتروشیمی ، صنایع غذایی و پروژهای عمرانی
تامین کننده تجهیزات نفت، گاز ، پتروشیمی ، صنایع غذایی و پروژهای عمرانی