مدیر:
سعید امامی
شماره تماس:
فکس:
36615259
شماره همراه:
09128637131
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، خیابان خیام شمالی، خیابان صوراسرافیل، پاساژ کلباسی ، طبقه دوم ، پلاک 133 پاساژ کلباسی،
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
استیم فولاد آسیا
تامین کننده تجهیزات نفت، گاز ، پتروشیمی ، صنایع غذایی و پروژهای عمرانی
تامین کننده تجهیزات نفت، گاز ، پتروشیمی ، صنایع غذایی و پروژهای عمرانی