ملزومات نظافتی و تجهیزات تعمیرگاهی
خدمات نظافتی و مهمانداری طلوع امید فردا
مدیر: پروین عرب
نظافت منازل و مشاعات - موسسات و ادارات قراردادی و روز مزد- اعزام نیروی مجرب مهماندار جهت مراسم - مجالس - همایش - اجلاس و سمینار (منازل) - خانم و آقا
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
کل تهران
آدرس:
-