قالبسازی و فرز کاری
خدمات وایرکات و سپر دریل نمونه
مدیریت: قاسم مزینانی
قالب سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده خاوران - شهرک صنعتی بهارستان - فاز یک-خ نیلوفر 5 پلاک: 371