موسسات و انجمن های خیریه
موسسه و نیکوکاری ریحانه
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
3886343
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
باقرشهر – بعد از بهشت زهرا – جاده کهریزک