دندانپزشکی - دندانسازی
غیاثی
مدیر: بهرام غیاثی
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ف دوم صادقیه بلوارکاشانی خ بهنام پلاک: 4