کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
شرکت تجارت طلایی هنگام
مدیریت:
تجهیزات کشاورزی و باغبانی- فروش و واردات بذر کشاورزی