طباخی - سیراب شیردان
طباخی مزرعه - بهترین طباخی در بلوار فردوس - کله پاچه و سیراب شیردان در بلوار فردوس - کله پزی در بلوار فردوس
مدیریت: محمد حاتمی فر
طباخی

شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
تهران، بلوار فردوس شرق، نبش خیابان ابراهیمی، پلاک 33

تصاویر