دندانپزشکی - دندانسازی
دندانپزشکی دکتر ناصر حقیقت
مدیریت: دکترناصر حقیقت
کلینیک تخصصی دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
آیت اله کاشانی، نبش کوی گلستان، ساختمان پزشکان شماره 1