نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 1117
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
تهران، فلكه دوم صادقيه ، بزرگراه آيت اله كاشاني، جنب پمپ بنزين