آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر مهدوی
مدیریت: دکتر نسترن مهدوی
آزمایشگاه تشخیص طبی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
تهران، آیت اله کاشانی ، مقابل پمپ بنزین، ساختمان گلزار، طبقه دوم، واحد 8
کلمات کلیدی:
آزمایشگاه طبی منطقه 5 | آزمایشگاه تشخیص طبی در آیت الله کاشانی