نمایندگی کفش طبی دکتر شول - پاتکان طب - لیمو طب
نمایندگی کفش طبی دکتر شول - پاتکان طب - لیمو طب
مدیر: محمدجواد مداحی
نمایندگی کفش و صندل طبی دکتر شول .شهرام طب.پاتکان طب
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
نبش اتوبان حکیم غرب و پیامبر مرکزی، پاساژ مرکز خرید نور، طبقه -1 ، واحد 23 پاساژ مرکز خرید نور