ریخته گری
شرکت ایران کانسار
مدیریت:
ریخته گری فلزات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
بزرگراه کاشانی، نبش بلوارشقایق، ضلع شمال غربی