محصولات فرهنگی و هنری
صادقیه
مدیریت: سیدمحسن احمدزاده
ویدئوکلوپ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
فلکه دوم صادقیه، بلوارشهدای صادقیه پلاک: 42