دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر علیزاده
مدیر: دکتر سعید علیزاده
جراح -دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ف اول صادقیه جنب اداره پست پلاک: 1118 طبقه اول