مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مدیر: دکتر مرتضی عمو عابدی
شماره تماس: 44226288
44377025
شماره همراه: 09335576985
شهر: تهران
آدرس: تهران، میدان آزادی ، خیابان محمد علی جناح ، نرسیده به صادقیه ، کوچه عابد زاده ، پلاک 19 واحد 11
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی
مطب دکتر مرتضی عمو عابدی