دندانپزشکی - دندانسازی
صادقیه
مدیر: محمودرضا مدنی
دندانپزشکی شبانه روزی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ف اول صادقیه بطرف پل ستارخان پاساژ اطلس طبقه اول پلاک: 1058