دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر فاطمه سادات خلیلی دیلمی
مدیر: دکتر فاطمه سادات خلیلی دیلمی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ف اول صادقیه خ سازمان آب بعداز قنادی شاخه نبات نبش هشتم پلاک: 14