موسسات و انجمن های خیریه
مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران
مدیر: علی ضرابی
نگهدازی از معلولین کشور-مرکز خیریه حمایت از معلولین ضایعات نخاعی کشور - انجمن نمونه کشور -خدمات برای معلولین رایگان است
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
تجریش -خ شهید دربندی -کوی دهقان -ابتدای هاله -جنب پل رودخانه عابر پیاده پلاک: 27
وب سایت رسمی: