الکتریکی بهرنگ در منطقه 5
مدیر: محمدولی نانکلی
شماره تماس: 44315634
44312549
شماره همراه: 09124933166
شهر: تهران
آدرس: تهران ، خیابان آیت الله کاشانی ، میدان شهرزیبا ، پاساژ حمید ، پلاک 5
مدیریت: محمدولی نانکلی
الکتریکی
شماره تماس:
44315634
44312549
شماره همراه:
09124933166
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
تهران ، خیابان آیت الله کاشانی ، میدان شهرزیبا ، پاساژ حمید ، پلاک 5