داروخانه شبانه روزی دکتر کریمی نژاد منطقه 5
مدیر: دکتر کریمی نژاد
شماره تماس: 44322072
شهر: تهران
آدرس: تهران، ضلع شمالی فلکه اول شهران ، کوچه دوم عسگری ، جنب درمانگاه صدر
داروخانه