سفره خانه سنتی
برادران
مدیریت: علی خردمند
قهوه خانه سنتی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
فلکه سوم شهران-ضلع شمالی میدان پلاک: 122