محصولات فرهنگی و هنری
فروشگاه دنیای بازی
مدیریت: فاطمه بنگری
عرضه محصولات فرهنگی، عرضه فیلم و انواع بازیهای فکری، انیمیشن
شماره تماس:
فکس:
-
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
شهران، بلوار کوهسار، مقابل آبشناسان پلاک: 108