دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکترپزشک پور
مدیر: شیرین پزشک پور
جراح، دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
انتهای شهران، بالاترازهمت، روبروی فرهنگسرای معرفت پلاک: 18