نجاری-منبت کاری
دکوراسیون سون
مدیریت: علی علی شجاعی پاکدامن
ساخت تمامی سازه های چوب و مصنوعات چوبی از قبیل کابینت اشپزخانه تخت کمجا وانواع گوناگون کمد و پارتیشن و0000