خدمات مجالس
گلبرگ
مدیریت: ابوالفضل فولادی
موسسه تشریفات مجالس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
همت غرب-خ شاهین شمالی-20 متری گلستان-16 متری اول جنوبی- خ خدادوست پلاک: 116