خدمات مجالس
ظروف کرایه انصاری - ظروف کرایه جنت آباد
مدیریت: روح اله انصاری
تهیه انواع غذا، میز و صندلی و ظروف سیلور، خدمات مجالس و ظروف کرایه، اجاره میز و صندلی و کلیه لوازمات مجالس منطقه غرب تهران
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
جنت آباد، نرسیده به 35متری لاله، جنب چلوکبابی صداقت پلاک: 81