موسسات و انجمن های خیریه
موسسه خیریه حضرت فاطمه الزهرا (س)
مدیر: زمانی
موسسه خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
پونک پاساژ بوستان پلاک: 869