فروشگاه جهان روغن علی محمد کاهه - روغن موتور - گریس - روغن های صنعتی - فیلترهای سبک و سنگین - تهرانسر - منطقه 21 - تهران
فروشگاه جهان روغن علی محمد کاهه - روغن موتور - گریس - روغن های صنعتی - فیلترهای سبک و سنگین - تهرانسر - منطقه 21 - تهران
مدیریت: علی محمد کاهه
اولین نمایندگی جهان روغن 
انواع روغن موتور - انواع گریس و روغن های صنعتی خاص - انواع فیلترهای سبک و سنگین و انواع روغن های خودرویی
شماره تماس:
فکس:
44567269
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 21
آدرس:
تهران، تهرانسر ، بلوار گلها ، انتهای شهرک گلها (کاظمیه)، نبش کوچه 4، پلاک 151