خیمه-چادردوزی
دوزندگی اتومبیل شهاب
مدیریت: شهاب نوری
دوزندگی اتومبیل
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 21
آدرس:
تهرانسر، نیلوفر غربی، خیابان مطهری، پلاک: 75