ظروف کرایه
درویش
مدیر: علی سیف آبادی
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 21
آدرس:
تهرانسر، بلوارلاله، نرسیده به چهارراه قباد پلاک: 31