ریخته گری
شرکت ماژین استیل
مدیریت:
تولیدقطعات ریخته گری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 21
آدرس:
جاده قدیم کرج، کیلومتر8، جنب پارس خودرو، خ نخ زرین پلاک: 12