اغذیه -رستوران -سفره خانه
غذای خانگی آش تی
مدیریت: حسام بسحاق
غذای خانگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 21
آدرس:
تهرانسر ، بلوار لاله ، پلاک 218