فرآورده های دریایی
مرغ زربال طیور
مدیر: ابراهیم عیسی آبادی
گوشت، مرغ و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 21
آدرس:
تهرانسر، نیلوفر شرقی، 15 متری دوم، پلاک: 6/1