محصولات فرهنگی و هنری
هنرهفتم
مدیریت: رییسی
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
اکباتان-فاز1-سوپر8 پلاک: 15