ریخته گری
صنعت پیشه
مدیریت:
ریخته گری فلزات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
شهرک اکباتان، بلوارنفیسی، نبش ک حسینی پلاک: 25