موسسات و انجمن های خیریه
حامیان سلامت سالمند
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
شهرک اکباتان – فاز یک – بلوک B – جنب ورودی 12