فرآورده های دریایی
سوپر پروتین ناصر
مدیر: محسن کمالی
فرآورده های پروتئینی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
شهرک اکباتان، فاز2، مجتمع تجاری گلهای جنوبی، پلاک: 10 طبقه همکف