نانوایی سنگکی شکوری - نانوایی - سنگکی - شهرک گلستان - منطقه 22
نانوایی سنگکی شکوری - نانوایی - سنگکی - شهرک گلستان - منطقه 22
مدیریت: رضا غلامزاده
نانوایی سنگکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 22
آدرس:
شهرک گلستان ، ابتدای بلوار امیر کبیر از سمت آزادگان ، روبروی پست برق ، پلاک 16