ظروف کرایه سعید
ظروف کرایه سعید
مدیر: سعید صالحی
ظروف کرایه - تجهیزات مجالس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 22
آدرس:
شهرک گلستان، ابتدای بلوار امیر کبیر، پلاک: 28