فرهنگسراها
كتاب خانه پندار
مدیر:
.درمنطقه ۲۲ تهران در زميني به مساحت ۲۰۰ متر مربع تاسيس گرديداين كتاب خانه داراي بيش از ۸۰۰۰ جلد كتاب در زمينه هاي : ادبي ، هنري ، تاريخ ، جغرافيا ، مذهبي ، علوم اجتماعي ، علوم محض و تکنولوژی، روانشناسي  و كمك درسي داراي بخش هاي مختلفي هم چون : كودك و نوجوان ، مرجع ، سالن مطالعه با ظرفيت ۴۰ نفر وهم چنین بخش نشريات مي باشد. سال تاسیس ۱۳۸۳
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 22
آدرس:
شهرك هوانيروز ، پشت دبيرستان دخترانه هداوند