ریخته گری
دایکاست پرس
مدیریت:
ریخته گری فلزات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 21
آدرس:
بزرگراه لشکری، کیلومتر13، جنب کاشی ایرانا کوچه امید