شال و روسری - ملزومات حجاب (چادر)
فروشگاه خاتون
مدیریت: داود سیفی
شال و روسری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
اتوبان ستاری پاساژ کوروش طبقه مثبت یک پلاک: 6