طباخی - سیراب شیردان
طباخی سحر
مدیریت: علی و حسین پرهیزکاری
طباخی ، سیراب شیردان
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
باغ فیض، خ ناطق نوری، رو به روی بیمارستان ابوریحان