تولیدی لباس کار امین - لباسکار - دستکش - کفش ایمنی - اداری - پرسنلی - لباس کار تبلیغاتی - کاغذ - شوینده - بهداشتی - شهر قدس
تولیدی لباس کار امین - لباسکار - دستکش - کفش ایمنی - اداری - پرسنلی - لباس کار تبلیغاتی - کاغذ - شوینده - بهداشتی - شهر قدس
مدیریت: سید جواد غمیلوی
تولید و پخش لباسکار ، دستکش و کفش ایمنی ، اداری ، پرسنلی و لباس کار تبلیغاتی و ... ، پخش انواع مواد شوینده و بهداشتی و ملزومات ایمنی- کاغذA4 - A5 - A3
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهر قدس ، 45 متری کلهر ، روبروی تالار مهر آفرین ، پلاک 489